Warmtewisselaar lucht

Hitte en koude stress bij varkens

Het lichaam van elk dier functioneert het beste wanneer de omgevings temperatuur waarin het dier zich verblijft zich tussen een bepaalde min. en max. temperatuur bevindt. Dit noemen we ook wel de comfortzone. Varkens functioneren het beste wanneer de omgevings temperatuur tussen de 18°C / 20°C is. Daarnaast is er nog een bovengrens aan de comfortzone en dat is voor de meeste varkens kleiner dan ± 21°C. Dit geld niet voor jonge dieren zoals biggen en kalveren. Bij een kritische bovengrens ontstaan er welzijn problemen. Dit is per diergroep verschillend maar voor lacterende zeugen is de bovengrens 22°C en voor zware vleesvarkens max. 24°C. Waar een mens in een te warme periode zou zweten om het lichaam af te koelen, is een varken afhankelijk van zijn omgeving om de interne temperatuur te reguleren.                                                                                                                                   

De temperatuur in de varkensstallen in Nederland is op dit moment echter – vooral in de zomer – alarmerend hoog. Zo hoog, dat de interne temperatuur van de varkens in deze stallen exponentieel toeneemt en ver boven de comfortzone uitstijgt. Bij een te lange periode van extreme hitte zal dit grote nadelige gevolgen hebben voor het varken; er zal hittestress ontstaan. Het varken heeft dan minder welzijn en groeit hierdoor minder, heeft een verlaagde weerstand, is minder vruchtbaar en als de hitte te extreem is of te lang doorgaat leidt het tot meer sterfte. Deze zogenaamde hittestress komt door de hetere en langere zomers steeds vaker voor. Door constante genetische verbetering zijn de moderne varkens ook nog eens productiever (zeugen krijgen meer biggen per worp) en het toomgewicht is zwaarder dan ooit. Deze modificaties zorgen ervoor dat de dieren meer energie verbranden en daardoor meer voer nodig hebben. Door de hogere voeropname stijgt de interne temperatuur van het dier nóg meer. Andere factoren die van belang zijn voor het varken zijn de relatieve vochtigheid, concentratie van CO2 en NH3 van deze omgevings lucht.

Met behulp van ons systeem, een aangepaste warmtewisselaar, die volledig energie neutraal kan koelen en verwarmen. Daarom wordt het een duurzame klimaatwisselaar genoemd. Hierdoor kan een (varkens)stal het gehele jaar op een duurzame én circulaire wijze op een constante temperatuur worden gehouden. Daarnaast is ook een innovatieve Ozon techniek op onze warmtewisselaar toegevoegd. Deze Ozon techniek zorgt ervoor dat varkensbedrijven Nederland kunnen helpen in het behalen van de vastgestelde klimaatdoelen. Dit zorgt voor een gezondere en betere leefomgeving door een lagere stalemissie van ammoniak, geur en fijnstof. Omdat er nu energie neutraal gekoeld en verwarmd wordt er een lagere broeikasgas emissie gerealiseerd. Verder is dit principe overal toepasbaar bij alle hokdieren zoals varkens, kippen kalveren en geiten en toepasbaar op bestaande- en nieuwbouw stallen.