Voor de varkenshouderij heeft Agro Green Systems het (E)CO2 Green Concept ontwikkeld om de gezondheid problemen bij extremer weer op te lossen. Hier zijn hogere temperaturen vooral nadelig voor de kraam- en dragende zeugen. Verder hebben klimaatveranderingen (extremer weer) ook een nadelig effect op de emissie uitstoot van NH3 en CO2.

Recentelijk zijn we ook actief bij de runderen. Ook hier geldt wat zijn de invloeden van deze klimaatveranderingen voor de rundveehouderij en dan met name voor de bacteriën, schimmels, en parasieten. We richten ons hier op de infectieuze klauw- en uieraandoeningen veroorzaakt door bacteriën en parasieten. Wat u zich misschien minder realiseert is dat door deze
klimaatveranderingen we ook te maken krijgen met meer en/of andere soorten bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.

Dit geldt voor het gewas dat u teelt op het land, opslaat in de kuil en voor het vee dat in de stallen verblijft. Ook in drinkwatersystemen kunnen vervelende bacterie soorten ontstaan.

Rundvee

Koeien met goede klauw- en uiergezondheid zijn productiever, worden ouder en hebben een lagere
methaan uitstoot, deze kan dan weer omgerekend worden in CO2 equivalenten. Koeien zonder
klauwproblemen gaan 1 a 2 lactatie langer mee, aldus M.Holzhauer , specialist rundergezondheid GD.

Varkens

Het lichaam van elk dier functioneert het beste wanneer de omgevings temperatuur waarin het dier zich verblijft zich tussen een bepaalde min. en max. temperatuur bevindt. Dit noemen we ook wel de comfortzone. Varkens functioneren het beste wanneer de omgevings temperatuur tussen de 18°C / 20°C is. Daarnaast is er nog een bovengrens aan de comfortzone en dat is voor de meeste varkens kleiner dan ± 21°C.