Klauwverzorging

De klauwgezondheid van melk- en droogstaande koeien verdient op elk melkveebedrijf de nodige aandacht en zorg. Dit is niet alleen belangrijk voor de productiviteit van de dieren, maar ook voor hun welzijn.

simmental cattle, cow, beef-6029601.jpg

Bedrijven met weinig problemen:


1.    Meer opbrengsten en lagere kosten
2.    Betere klauw gezondheid is ouder vee met meer melk
3.    Lager vervanging percentage
4.    Meer dierwelzijn en minder werk
5.    Lagere emissie CO2, NH3, CH4 en N.

Bedrijven met problemen:

1. 36% van de koeien kreupel te zijn aan het begin van de droogstand.
2.    41% was kreupel aan het einde van de droogstand.
3.    50% kreupelde vier weken na afkalven
4.    54% werd in acht weken na kalven kreupel

cattle, cow, animal-153038.jpg